20150611

Maksud Hati Berdamai

"Maksud hati besilahturahmi dan berdamai dengan alam semesta raya beserta isinya agar dilancarkan dan ditunjukkan jalan yang baik dan benar. Jika disalahartikan maka tunggulah bagaimana ketidaknyamanan hidup terjadi"
Terinspirasi: Surat an-Nahl ayat 90
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku 'adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Tidak ada komentar: